Taastuvenergia, energiatõhusus

Vee taaskasutus

Leader-projekti raames teostati projekt puhta joogivee hulga vähendamiseks ja heitvee taaskasutamiseks.

Protsessi käigus kogutakse kokku tekstiili ja nõudepesu heitveed, mis peale puhastamist suunatakse taaskasutusse läbi tualeti loputuskasti – vähendades seeläbi puhta joogivee tarbimist.

Energiakindluse tagamine

Leader-projekti raames toeatas PRIA Pandivere Pansioni päikesepaneelide toetamist 60% ulatuses. Toetuse elluviimisel tuleb tänusõnad edastada kohalikule PAIK tegevusgrupile ja päikesepaneelide tarnijale Taastuvenergia OÜ-le.

Toodatav taastuvenergia ja seeläbi kokkuhoitud CO emissiooni hulk on reaalajas jälgitav Suntrol portaalis.

Energiatõhususe B-klasssi saavutamine

2017. a Leader-meetme projekti raames olii eesmärk tõhustada oluliselt energiakasutust ning saavutada hoone B-energiaklass.

Eesmärgi saavutamiseks soojustatati hoone vundament ja hoone pööning puistevillaga.

Samuti võeti kasutusele päikesekütte kollektorid tarbevee ja hoone kütmiseks.