Taastuvenergia

Energiatõhusus

Leader-projekti raames teostati projekt puhta joogivee hulga vähendamiseks ja heitvee taaskasutamiseks. Protsessi käigus kogutakse kokku tekstiili ja nõudepesu heitveed, mis peale puhastamist suunatakse taaskasutusse läbi tualeti loputuskasti  - vähendades seeläbi puhta joogivee tarbimist. 

 ma

Leader -projekti raames toeatas PRIA  Pandivere Pansioni päikesepaneelide toetamist 60% ulatuses. Toetuse elluviimisel tuleb tänusõnad edastada kohalikule PAIK tegevusgrupile ja päikesepaneelide tarnijale Taastuvenergia OÜ-le.

Toodatav taastuvenergia ja seeläbi kokkuhoitud CO emissiooni hulk on reaalajas jälgitav portaalis 

https://www.suntrol-portal.com/en/page/paikeseelektrijaam-104kw-pandiveres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. a Leader-meetme projekti raames on eesmärk tõhustada oluliselt energiakasutust ning saavutada hoone B-energiaklass. Eesmärgi saavutamiseks soojustatakse hoone vundament, soojustatakse hoone pööning puistevillaga, võetakse kasutusele päikesekütte kollektorid tarbevee ja hoone kütmiseks.